Position Stages

Position heeft de volgende stages:

Bij de trainingen en stages van Position helpen we je gericht te veranderen in je denken en doen met een duurzaam en blijvend effect: je leert beter sturing geven aan je leven.

De begeleiding houdt op wanneer nieuwe inzichten geintegreerd zijn in het dagelijks leven. Uitgangspunt daarbij is het ontwikkelen van een potentieel (vaardigheden, persoonlijke kwaliteiten, stijl en houding).

Een actieve rol is vereist. Je motivatie en doorzettingsvermogen wordt aangesproken en gestimuleerd. Je gaat bij geen enkele training of stage van Position weg zonder een actieplan of trainingsprogramma.

De trainingen en stages zijn gebaseerd op:

  • Het lerend vermogen van de mens: alles is mogelijk, alles is trainbaar op voorwaarde van een progressieve en continue aanpak
  • Leren met een specifiek doel - korte termijn doel - lange termijn doel
  • Het SMART model: specifiek - meetbaar - aanpassing - realiseerbaar - tijdsgebonden

Algemene doelen

  • Begeleiding in congitieve inzichten zoals denkprocessen, overtuigingen en oplossingsstrategieen
  • Begeleiding in het vaststellen en behalen van specifieke doelen
  • Begeleiding in de beheersing van stress en het herkennen van de symptomen
  • Verbetering van lichamelijke conditie: versterking van het immuumsysteem
  • Begeleiding in een algemene gezonde(re) leefstijl